Cena kursu przygotowującego do LEK to około 33,22 zł za jedną godzinę zegarową zajęć (godzina dydaktyczna to 24,92 zł) łącznie 2990 zł płatne w ratach ustalanych indywidualnie z każdym z uczestników.

Opłata za kurs przygotowujący do LEK obejmuje:

  • Udział w 90-godzinnym kursie pod okiem wykwalifikowanych wykładowców w grupach maksymalnie 60-osobowych (120 godzin dydaktycznych)
  • Materiały w formie elektronicznej (wersja czarno-biała przygotowana do druku)
  • Możliwość sprawdzenia wiedzy na teście końcowym Mały LEK składającym się z autorskich pytań egzaminacyjnych przygotowywanych przez naszych wykładowców.
  • Certyfikat udziału w kursie
  • Ciągłą przerwę kawową