Zapraszamy na kurs w sesji letniej 2020 r. (zajęcia lipiec 2020)
zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele

Podczas jednego dnia kursu odbywają się 3 wykłady po 2,5h przeplatane przerwami.
Czas trwania kursu LEK to 12 dni - 90 godzin zegarowych (120 godzin dydaktycznych)

Szczegółowy harmonogram


Adres miejsca zajęć:

NPDN Fundacji In Corpore
ul. Bażantów 2
40-668 Katowice
email: kursy@fundacjaincorpore.pl lub info@fundacjaincorpore.pl
T:882024648