Kurs obejmuje 60 godzin zegarowych (80 godzin dydaktycznych) zajęć.
Program zajęć obejmuje materiał ujęty w zagadnieniach do LDEK.


ENDODONCJA

 • endodontium i tkanki okw. (histofizjologia, patologia, etiologia, symptomatologia)
 • diagnostyka kliniczna chorób miazgi i tkanek około wierzchołkowych
 • leczenie endodontyczne(sprzęt i narzędzia, postępowanie, metody, ustalanie długości roboczej, opracowanie kanału korzeniowego i wypełnianie)
 • leczenie pulpopatii odwracalnych, nieodwracalnych oraz tkanek okołowierzchołkowych
 • patologiczne resorpcje twardych tkanek zęba
 • trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

 • odrębności w leczeniu małego pacjenta
 • próchnica zębów mlecznych i jej leczenie
 • choroby miazgi zębów mlecznych i ich leczenie
 • diagnostyka próchnicy i chorób miazgi oraz leczenie w zębach z niezakończonym rozwojem
 • urazowe uszkodzenia zębów
 • materiały do wypełnień
 • choroba odogniskowa u dzieci
 • znieczulenia u dzieci
 • chirurgia u dzieci
 • leczenie protetyczne dzieci i młodzieży
 • profilaktyka stomatologiczna

BIOETYKA

 • bioetyka

MEDYCYNA RATUNKOWA

 • medycyna ratunkowa

PRAWO MEDYCZNE

 • prawo medyczne

ORZECZNICTWO LEKARSKIE

 • orzecznictwo lekarskie

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

 • profilaktyka próchnicy
 • etiologia próchnicy
 • zapobieganie powstawania próchnicy
 • patologia próchnicy
 • przebieg kliniczny i podział próchnicy zębów
 • diagnostyka oraz leczenie próchnicy
 • materiały w leczeniu zachowawczym zębów
 • nieprawidłowości zębowe
 • choroby twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia
 • zasady ergonomii pracy w stomatologii zachowawczej
 • gerostomatologia (odrębności w leczeniu zachowawczym zębów ludzi starszych)
 • zakażenia ogniskowe
 • wybielanie zębów

ORTODONCJA

 • rozwój narządu żucia
 • badania pomocnicze i badanie kliniczne
 • diagnostyka szczękowo-ortopedyczna
 • etiologia wad zgryzu
 • charakterystyka leczenia szczękowoortopedycznego
 • profilaktyka leczenia szczękowoortopedyczego
 • metody leczenia szczękowoortpedycznego
 • aparaty profilaktyczne i lecznicze
 • wady genetyczne i rozszczepy
 • leczenie wad rozwojowych
 • materiały ortodontyczne

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA

 • diagnostyka w chirurgii szczękowo-twarzowej
 • znieczulenia ogólne i miejscowe
 • chirurgiczne usuwanie zębów
 • zapalenia tkanek miękkich i kości w obrębie części twarzowej czaszki
 • torbiele
 • zasady współczesnej implantologii
 • choroby zatok szczękowych
 • choroby stawów skroniowo-żuchwowych
 • choroby gruczołów ślinowych
 • uraz czaszkowo-mózgowy
 • zmiany guzopodobne szczęk
 • nowotwory twarzy i jamy ustnej
 • choroby nerwów czaszkowych
 • urazy części twarzowej czaszki
 • wady rozwojowe twarzy i jamy ustnej

PERIODONTOLOGIA

 • morfologia przyzębia
 • etiopatogeneza i epidemiologia chorób przyzębia
 • klasyfikacja chorób przyzębia
 • profilaktyka
 • leczenie (chirurgiczne i niechirurgiczne)
 • metody regeneracji tkanek
 • postępowanie protetyczne
 • farmakoterapia

PROTETYKA

 • diagnostyka układu stomatognatycznego
 • klasyfikacja braków uzębienia
 • przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
 • wszczepy stomatologiczne
 • protezy całkowite i częściowe
 • protezy nakładkowe
 • protezy natychmiastowe
 • naprawy i podścielenia protez osiadających
 • protezy szkieletowe
 • protezy stałe jednoczłonowe(wkłady, korony) i wieloczłonowe (mosty)
 • protezy nietypowe
 • protetyczne leczenie zaburzeń zwarcia
 • stomatopatie protetyczne
 • leczenie protetyczne w okresie wieku rozwojowego

Mały LDEK – TEST PRÓBNY