Zapraszamy Państwa do udziału 60-godzinnym kursie przygotowującym do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (80 godzin dydaktycznych).

Głównym celem kursu jest przygotowanie Państwa do egzaminu państwowego.

Zajęcia mają charakter wykładów z ekspertami wybranych specjalności medycznych, prawa medycznego, orzecznictwa i bioetyki. Ideą kursu jest repetytorium opierające się na prelekcjach, na których omawiane są tematy z zakresu zagadnień LDEK.

Kursy odbywają się w grupie maksymalnie 40-osobowej, czyli w takiej formie, aby każdy uczestnik miał możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z prowadzącym.

Współpracujący z nami wykładowcy to osoby, które poza profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym, wyróżniają się charyzmą, wysoką kulturą osobistą, a przede wszystkim zdolnością przekazywania wiedzy w sposób jasny i zrozumiały.

Lepetytorium to doskonały sposób na systematyczne powtarzanie i utrwalanie wiedzy niezbędnej do satysfakcjonującego wyniku na egzaminie. To także efektywny system mobilizacyjny, zapewniający regularne i dokładne przygotowanie do LDEK.

Jako jedyni posiadamy akredytację Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Jak również jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.