Każdy uczestnik kursu LEPETYTORIUM otrzyma dostęp do naszego serwera, na którym zamieszczane będą prezentacje wykładowców w formie kolorowej oraz czarno-białej, przygotowanej do druku.

Istnieje możliwość dokupienia materiałów w formie drukowanej (w wersji czarno-białej) za dodatkową opłatą 100 zł. Jest to opcja dostępna wyłącznie dla uczestników kursu. W przypadku zainteresowania taką opcją prosimy o kontakt z biurem: biuro@lepetytorium.pl

Opłatę za materiały drukowane należy uiścić przelewem w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

Materiały w formie elektronicznej
udostępniane będą uczestnikom bezpośrednio przed wykładami.

Materiały w formie papierowej
przekazywane będą uczestnikom bezpośrednio przed każdymi zajęciami.