Zapraszamy na kurs w sesji letniej 2019 r.
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Podczas jednego dnia kursu odbywają się 7,5h wykłady przeplatane przerwami.
Czas trwania kursu LDEK to 8 dni - 60 godzin zegarowych (80 godzin dydaktycznych)

Szczegółowy harmonogram


Do rozpoczęcia kursu pozostało:


Adres miejsca zajęć:

Centrum Biurowo-Szkoleniowe Moniuszki 7
ul. Stanisława Moniuszki 7, Katowice
tel. 32 259 68 03