Zapraszamy na kurs w sesji letniej 2019 r.
zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele

Podczas jednego dnia kursu odbywają się 3 wykłady po 2,5h przeplatane przerwami.
Czas trwania kursu LEK to 12 dni - 90 godzin zegarowych (120 godzin dydaktycznych)

Szczegółowy harmonogram


Do rozpoczęcia kursu pozostało:


Adres miejsca zajęć:

Centrum Biurowo-Szkoleniowe Moniuszki 7
ul. Stanisława Moniuszki 7, Katowice
tel. 32 259 68 03